Veilingvoorwaarden

De veiling is openbaar voor iedereen. U bent niet verplicht om te bieden. 

Tijdens De Veiling: Bij binnenkomst bij Arti et Amicitiae wordt u, na legitimatie en inschrijving, een nummer overhandigd. 
Als u wilt bieden kunt u tijdens De Veiling uw nummer opsteken naar De Veilingmeesters. Als u het winnende bod heeft uitgebracht schrijft de velingmeester uw nummer op.
 

De veilingmeester biedt de foto’s aan via de volgorde van de catalogus. Om te bieden steekt u uw nummer of uw hand (als u later bent binnengekomen) op. Biedt niemand hoger, dan wijst De Veilingmeester naar u en wordt het object ‘afgehamerd’ als teken dat het is verkocht. Mocht iets niet verkocht zijn, dan zal De Veilingmeester dat aangeven met het woord ‘pass’.

Na De Veiling: Kunt u uw foto afrekenen bij de daarvoor bestemde balie.
 

Schriftelijke bieding / Commissie-bieding: Indien u niet bij De Veiling aanwezig kunt zijn, is het mogelijk een schriftelijk bod uit te brengen. Dit bod kunt u tijdens de kijkdagen invullen op een daarvoor bestemd formulier. U kunt dit formulier ook downloaden van onze website en ondertekend verzenden via e-mail aan: info@deveiling.org. Commissiebiedingen worden uitsluitend in behandeling genomen na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend formulier. Als er meerdere schriftelijke biedingen zijn die gelijk in hoogte zijn zal de bieding die het eerst is ontvangen voorrang krijgen. 

Op basis van uw bod zal De Veilingmeester zelf voor u meebieden tot maximaal het bedrag van uw bod. Echter, als er minder geboden wordt dan uw uiterste bod dan zal de foto van u zijn voor het bedrag bestaande uit het hoogst uitgebrachte bod plus een stap. Bijvoorbeeld: u heeft een bod gedaan van €2.000,- en er wordt geboden tot €1.000,-. U koopt de foto dan voor € 1.100,-.

De veilingmeester heeft het recht, maar niet de plicht, om tijdens De Veiling vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken. 
De veilingmeester zal over het algemeen beginnen op een bedrag dat lager ligt dan de laagste schatting en vervolgens steeds met stappen van ongeveer 10% van het laatstgeboden bedrag omhoog gaan.
Zo wordt een bedrag van 100 tot 200 euro verhoogd met stappen van 10 euro, terwijl een bedrag van 200 tot 300 euro verhoogd wordt met stappen van 20 euro. Hieronder vindt u de stappen volledig uitgeschreven:

€ 100 tot € 200 per € 10
€ 200 tot € 500 per € 20
of volgens de stappen 20-50-80
€ 500 tot € 1,000 per € 50
€ 1.000 tot € 2.000 per € 100
€ 2.000 tot € 5.000 per € 200
of volgens de stappen 200-500-800
€ 5.000 tot € 10.000 per € 500
€ 10.000 tot € 20.000 per € 1,000

Houdt u er rekening mee dat De Veilingmeester kan afwijken van bovenstaand schema. Bij heel veel belangstelling voor een foto kan De Veilingmeester bijvoorbeeld besluiten iets sneller omhoog te gaan, om De Veiling niet nodeloos te rekken. 

Betaling
Uw aankoop wordt door De Veilingmeester bekrachtigd doordat hij u aanwijst. Uw veilingnummer wordt vervolgens geadminstreerd als het winnende nummer. Indien u geen nummer heeft zal een van onze medewerkers naar u toekomen met een koop formulier.  Met het u toegewezen veilingnummer of koopformulier kunt u uw aankoop direct na de veiling afrekenen in de daarvoor aangewezen ruimtes bij Arti et Amicitiae. 
U betaalt middels uw pinpas.

U ontvangt een factuur waarop ook het BTW bedrag staat vermeld. 

Ophalen
De foto’s kunnen na de betaling worden opgehaald bij Arti et Amicitiae Amsterdam. Dit kan:
• Na afloop van De Veiling tot 22 uur.
• Na ontvangst van betaling kan het werk ook opgehaald worden van maandag 17 december 2012 tot en met vrijdag 21 december 2012 tussen 09.00 en 17.00 uur bij The Ravestijn Gallery, Westerdoksdijk 603-A, Amsterdam.

BTW
De bedragen die De Veilingmeester noemt zijn exclusief BTW. Over uw eindbod wordt zodoende 21% berekend. 

Inspectie
U dient zelf voorafgaand aan uw bieding de foto(‘s) waarop u wilt bieden te inspecteren en hierover een eigen oordeel te vormen. De Veiling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige non-conformiteit tussen de catalogus en de foto of onjuist verstrekte informatie.  

 

12 t/m 16 december 2012
ARTI ET AMICITIAE